Vuokrajohtajapalvelut

Yritykset hyödyntävät vuokrajohtajapalveluja, kun he tarvitsevat osaamista tilapäiseen hankkeeseen, projektiin tai esimerkiksi muutosten läpivientiin. Vuokrajohtajan työpanos sovitaan aina asiakkaan tarpeista käsin. Asiakas saa motivoituneen ammattialaisen, joka keskittyy sovittujen tavoitteiden saavuttamiseen. Toimeksiannot voivat olla lyhyitä projekteja, pidempiaikaisia sijaisuuksia tai kehityshankkeita.

Vuokrajohtajapalvelu eroaa suorahausta ja perinteisestä konsultoinnista siinä, että vuokrajohtaja keskittyy tiettyyn senioritason tehtävään siihen asti, kunnes tehtävän tavoitteet on saavutettu. Vuokrajohtaja voi toimia yrityksen eri toiminnoissa, esimerkiksi:

Toimitusjohtaja

Talousjohtaja/päällikkö

Henkilöstöjohtaja

Yhdistys- ja järjestöjohtaja

Turvallisuusjohtaja

Myynti- ja markkinointijohtaja

Kiinteistö- ja toimitilapäällikkö

IT-johtaja

Vuokrajohtajaksi hakeutuva liity verkostoomme lähettämällä avoin ja persoonallinen hakemus: rekrytointi@dealux.fi

 

Yhteystiedot

Jari Tuominen

jari.tuominen@dealux.fi

040 569 2626