Koulutuspalvelut

Valmennusohjelmat

Suunnitelmallinen henkilöstön kehittäminen varmistaa, että yrityksellä on aina käytössään osaamista, jota se tarvitsee. Henkilöstön valmennusohjelmat suunnitellaan yrityksen nykyisten ja tulevien strategisten tarpeiden mukaan. Kyseessä on yrityksen sisäisen koulutuksen muoto, jossa yritys jalostaa parasta mahdollista osaamista käyttöönsä.

Esimiesvalmennukset

Esimiesten rooli yrityksen suorituskyvyssä on oleellinen. Valmentava esimiestyö, itseohjautuvuus ja kyky kantaa vastuuta ovat esimiestyön kulmakiviä. Järjestämme esimieskoulutuksia ja esiinnymme yritysten esimiespäivillä. Koulutusten aiheet sovitaan aina asiakkaan tarpeiden mukaan. Esimieskoulutusten tavoitteena voi olla esimerkiksi yrityksen arvojen vahvistaminen, strategiaan sitouttaminen tai vaikkapa esimiestaitojen kehittäminen.

Koulutuspalvelut

Liiketalous ja johtaminen

Hyvinvointi

Turvallisuus

Ilmoita meille millaista koulutusta tarvitset tai haluaisitte järjestää yrityksenne tai organisaationne kehittämiseksi? Suunnitellaan tarpeita ja tavoitteitanne vastaava koulutusta yhdessä!

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

Jari Tuominen, 040-569 2626

jari.tuominen@dealux.fi