Toteutamme yritysten henkilöstökoulutuksia, lyhytkoulutuksia ja tutkintoon valmistavia koulutusohjelmia.

Koulutuskoordinaattori

Tarvitsetteko koulutuksiinne koordinaattoria, joka auttaa koulutusten suunnittelussa, toteuttamisessa ja vaikuttavuuden arvioinnissa. Koulutuksissa hyödynnetään ajanmukaisia opetusvälineitä ja pedagogiikkaa.

Valmennusohjelmat

Suunnitelmallinen henkilöstön kehittäminen varmistaa, että yrityksellä on aina käytössään osaamista, jota se tarvitsee. Henkilöstön valmennusohjelmat suunnitellaan yrityksen nykyisten ja tulevien strategisten tarpeiden mukaan. Kyseessä on yrityksen sisäisen koulutuksen muoto, jossa yritys jalostaa parasta mahdollista osaamista käyttöönsä. Valmennusohjelmat voidaan kohdentaan niin esimiehiin, yksikön johtajiin kuin henkilöstöönkin.

Liiketalous ja johtaminen

Turvallisuus

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

Jari Tuominen, 040-569 2626

jari.tuominen@dealux.fi