Asiantuntijapalvelut

Henkilöstöpäällikköpalvelu

Henkilöstöpäällikkö työskentelee yrityksenne henkilöstöasioiden parissa, sovitussa roolissa, sovitun ajan. Työnkuva muokataan yrityksenne tarpeista käsin. Henkilöstöpäällikön tehtävät voivat koostua esimerkiksi työyhteisöjen haasteiden ratkaisemisesta, henkilöstöprosessien kehittämisestä, tietosuoja-asioista tai esimiestyön kehittämisestä. Lue lisää

Turvallisuuspäällikköpalvelu

Tarjoamme yrityksille ulkoistettua turvallisuuspäällikköä, joka huolehtii yrityksenne turvallisuusasioiden organisoinnista, kehittämisestä ja johtamisesta – omassa roolissaan. Turvallisuuspäällikkö huolehtii riskienhallinnasta, lakisääteisistä turvallisuussuunnitelmista ja henkilöstön turvallisuuskoulutuksista. Turvallisuuspäällikkö voi toimia itsenäisesti tai yritysjohdon tukena. Lue lisää

Työsuojelupäällikköpalvelu

Työturvallisuuspäällikkö huolehtii yrityksenne työsuojelun lakisääteisistä velvotteista, varautumisesta ja mm. henkilöstön kouluttamisesta turvalliseen työskentelyyn. Työturvallisuuspäällikkö on asiantuntija, joka tukee yrityksen johtoa työsuojeluasioissa. Lue lisää

Talouspäällikköpalvelu

Ulkoistettu talouspäällikkö toimii yrityksenne tukena päätöksenteossa ja auttaa esimerkiksi budjetoinnissa, sisäisessä laskennassa ja talouden seurannassa. Ulkoistettu talouspäällikkö on resurssi, joka tukee yrityksen johtoa toiminnassaan ja auttaa yritystä välttämään turhat taloudelliset karikot ja pysymään kasvupolulla. Lue lisää

Yhteystiedot

Jari Tuominen

jari.tuominen@dealux.fi

040 569 2626