Henkilöstö

Henkilöstöjohtaminen on yksi tärkeimmistä yrityksen prosesseista, oli yritys sitten pieni tai iso. Yrityksen kehittäminen, kasvattaminen sekä palvelujen ja tuotteiden hyvä laatu, vaativat aina osaavaa ja motivoitunutta henkilöstöä. Henkilöstöasioihin liittyy paljon myös lakisääteisiä velvoitteita, jotka työnantajan tulee tuntea ja tehdä huolellisesti. Henkilöstöjohtamisen tulisi tukea yrityksen liiketoimintaa, strategian toteuttamista, asiakastyytyväisyyttä ja tuloksellisuutta. Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö on siis kilpailuetu!

  • Henkilöstöpäällikkö
  • Työyhteisöjen konfliktit
  • Esimiestyön ja johtamisen kehittäminen
  • Kouluttaminen ja osaamisen kehittäminen