Henkilöstö

Henkilöstöpäällikkö

Henkilöstöpäällikkö huolehtii yrityksenne henkilöstöhallinnosta, työsuhdeasioista, rekrytoinneista, osaamisen kehittämisestä ja esimerkiksi tukee yrityksen johtoa ja esimiehiä henkilöstön johtamisessa. Saatte ammattilaisen, jonka työpanos sovitetaan yrityksenne tarpeisiin!

Yrityskehitys

Dealux Oy on yrityskehityspalveluja tuottava yritys, joka on keskittynyt yritysjohtamisen sekä henkilöstö– ja turvallisuusasioiden parantamiseen. Palvelumme on jaettu kehityshankkeisiin ja päällikköpalveluihin. Jälkimmäisessä keskitytään pidempiaikaisiin yhteistyöhankkeisiin, joissa työskentelemme osana asiakkaidemme prosesseja sovitussa roolissa, sovitun ajan. Kehityshankkeet ovat yritysten suorituskykyyn kehittämiseen suunniteltuja projekteja. Akatemiamme tuottaa monipuolisia koulutuspalveluja, joissa teemme yhteistyötä eri yritysten ja oppilaitosten kanssa.

Yritysten suorituskyvyn kehittäminen vaatii aina perusteellista nykytila-analyysia, jonka pohjalta kehityshankkeet suunnitellaan. Toimintamme perustuu aina tutkittuun tietoon. Toiminnan kehittämisessä hyödynnetään vankkaa käytännön kokemusta ja teoreettista liikkeenjohdon osaamista.

 

Turvallisuus

Turvallisuuspäällikkö toimii yritysjohdon tukena esimerkiksi riskienhallinnassa, työsuojelussa sekä kiinteistöjen, asiakkaiden ja tiedon turvaamisessa. Saatte ryhmän ammattilaisia, joiden työpanos sovitetaan yrityksenne tarpeisiin!

TULEVIA KOULUTUKSIA

Palvelutyön turvallisuuskoulutus

 

Sponsoroimme
Koryukan Nokia Ry.